Thông báo thay đổi về phí sử dụng và phương thức thanh toán​

KÍNH THƯA QUÝ KHÁCH

 

Chúng tôi muốn thông báo rằng tất cả phí dịch vụ sẽ được trả trước bắt đầu từ Thứ Bảy, ngày 11 tháng 5 năm 2019.​

 

Trân trọng & cảm ơn